Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakların da Yükseliş

1 Mart 2016Haber

Her geçen gün dünya ve insanlık için önemi kavranan temiz enerji uygulamaları yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlardaki yükseliş ile ispatlandı.

2015 yılında dünya üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda temiz enerjiye yapılan yatırım 329 milyar dolar olarak açıklandı.

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Firması olan EY tarafından yapılan açıklamalar hazırlanmış olan 46. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksine (RECAI) göre 2015 yılında rekor seviyelere dayandı. Bu rekor yükseliş ise ülkelerin lider ve iş adamlarının temiz enerji konusunda göstermiş oldukların öneminde kanıtı oldu.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yatırım Oranları

Yenilenebilir enerji kaynakları içersinde en çok yatırım payını alan güneş enerjisi 161 milyar dolar ile birinci sıraya yerleşti.

yenilenebilir enerji kaynaklarında yükseliş

Güneş enerjisini takip eden diğer bir yenilenebilir enerji kaynağı ise rüzgâr enerjisi olup yatırım payı 109 milyar doları buldu.

Güneş ve rüzgâr enerjilerinin ardından üçüncü sırayı ise 41 milyar dolarlık yatırım ile akıllı ve dijital depolama aldı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Türkiye

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından soldukça zengin olan ülkemiz geçen yıl oldukça verimli bir gelişim göstererek temiz enerji de büyüyen pazar haline geldi. Büyüyen temiz enerji pazarı içinde yer alan diğer ülkeler Fas, Kenya, Mısır, Meksika, Filipinler, Şili, Brezilya ve Güney Afrika olarak açıklandı.

EY tarafından yapılan araştırmalara göre temiz enerji yatırımı konusunda en çok yatırım çeken ülkeler ise ABD, Hindistan, Japonya, Çin ve İngiltere olarak açıklandı.

Enerba Enerji

Şirket güçlü teknik kadroları ve alt yapısı ile genç bir firma olmasına rağmen, başarıyla tamamlanmış projeleriyle, referans listesini oluşturabilmiştir.

Son Projeler
son projeler